OPDRACHTEN

De rubriek opdrachten is opgesplitst in 10 categorieën:

1.MONUMENTEN
  & ONTWERPEN
2.GRAFSTENEN 3.LETTERKAPPEN 4.RESTAURATIE 5. SMEDEN
6.ARCHITECTURAAL 7.BEELDEN 8.PORTRETTEN 9.STEENHOUWERIJ 10.TOEGEPASTE
      ONTWERPEN

Het uitvoeren van opdrachten in diverse disciplines zorgt ervoor dat ik assertief, en op de hoogte blijf van de mogelijkheden die de hedendaagse techniek bied. Het stelt me ook steeds voor nieuwe uitdagingen die er (ook financieel) voor zorgen, mijn spectrum aan mogelijkheden ruimer en vrijer te ontplooien.
Het is niet alleen voor de beeldhouwer, maar voor de mens algemeen, belangrijk om voldoening te vinden in het werk dat hij doet. Dat kan alleen als anderen het waarderen, als het werk een functie vervult binnen de gemeenschap. Een opdracht is de vraag vanuit de gemeenschap aan de beeldhouwer om tegen een vergoeding iets te maken, hetgeen tegelijk ook appreciatie voor zijn werk inhoud.
Opdrachten boeien me in die zin dat ze dikwijls een externe uitdaging vormen, iets dat ikzelf me niet spontaan zou opleggen. Door degelijke uitdagingen verruimen ook mijn mogelijkheden en daarmee samengaand, mijn visie.

Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van opdrachten die door mezelf of soms in teamverband zijn uitgevoerd.
Indien een werk te koop wordt aangeboden of op bestelling gemaakt kan worden wordt dit kenbaar gemaakt met
O.

Bent u geïnteresseerd of wil u iets laten maken, dan kan u hierover vrijblijvend informatie bekomen via het contactformulier.

^boven


1. MONUMENTEN & ONTWERPEN:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Aan het maken van een monument gaat dikwijls een wedstrijd vooraf, waarbij een aantal mensen worden uitgenodigd om een ontwerp te maken binnen een bepaald thema, tijdsbestek en kostprijs. Daarna wordt er door een commissie geoordeeld aan wie het maken van het monument zal worden toegewezen.

Soms gebeurt het echter dat de overheid rechtstreeks een beeld besteld bij de beeldhouwer, meestal worden er dan verschillende ontwerpen gemaakt waaruit men in samenspraak een keuze bepaald.

de beschikbaarheid van het werk wordt aangeduid met het symbool O

^boven


2.GRAFSTENEN:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Als beeldhouwer heb ik niet de bedoeling om te concurreren tegen de commerciële producten die te vinden zijn bij steenhouwerijen en begrafenisondernemers. Ik maak dan ook unieke en persoonlijke ontwerpen die vooral handmatig en in diverse materialen worden uitgevoerd.

Zowel kalligrafische teksten als beeldhouwwerk kunnen in het grafmonument worden geïntegreerd op een sobere en esthetisch verantwoorde manier.

Meer informatie hierover kan u verkrijgen via het contactformulier.

^boven


3. LETTERKAPPEN:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Het letterkappen is een discipline die kaligrafie en steenhouwen met elkaar verbind, en vereist een goed gevoel voor kompositie en vorm bij het ontwerpen, maar ook handvastheid en materiaalkennis bij het manueel uitvoeren.

Net zoals kaligrafie kan het op vele gebieden worden toegepast, in de diagalerij worden enkele voorbeelden hiervan getoond.

De beschikbaarheid van het werk wordt aangeduid met een symbool: O = niet beschikbaar, X = reeds verkocht, O = beschikbaar.

Richtprijzen excl. btw voor het kappen van letters in kalksteen zijn:
formaat 3 cm tot 5 cm 12,50 €  / letter
formaat 5 cm tot 8 cm 16,00 €  / letter

Het ontwerpen en het overbrengen van de tekst op de steen zijn inbegrepen in de prijs.

^boven


4. RESTAURATIE:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

In 1977 werd ik als beeldhouwer in de restauratie van gebouwen in dienst genomen door de firma “Building nv”, het was voor mij zowat een van de weinige mogelijkheden om als beeldhouwer aan de kost te komen. Tegelijk was het ook de ideale kans om de ambachtelijke technieken van het steenbewerken te leren.

Later heb ik regelmatig beeldhouwwerk in onderaanneming voor restauratiebedrijven aangenomen.

Op sommige van de foto’s kan je zien hoe de restauratie van een beeld in zijn werk gaat. Ook in de map “technieken” vind je het opeenvolgend verloop van het opnieuw kappen van een baldakijn in Franse kalksteen.

^boven


5. SMEDEN:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Het smeden is ontstaan uit de behoefte aan gereedschap, zowel in de geschiedenis als bij mij persoonlijk. In Indonesië moest ik mezelf dikwijls behelpen met primitieve middelen om te beeldhouwen, hetgeen de noodzaak deed ontstaan om sommige gereedschappen zelf te maken. Sindsdien ben ik steeds blijven smeden en heeft het smeden, en de typische vormen die daaruit voortkomen, steeds meer invloed bij het maken van mijn beeldhouwwerk. Voornamelijk in de winter ben ik hier mee bezig, en neem ik ook opdrachten voor siersmeedwerk aan.

De beschikbaarheid van het werk wordt aangeduid met een symbool: O = niet beschikbaar, X = reeds verkocht, O = beschikbaar.

^boven


6. ARCHITECTURAAL:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Hiermee bedoel ik, werk dat vast in de woning wordt aangebracht, ingemetseld of op een andere manier wordt bevestigd. Of het ontwerpen van de woning zelf.

^boven


7. BEELDEN:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

De opdrachten voor het maken van beelden zijn divers soms laat een opdrachtgever me vrij in het ontwerpen maar meestal worden voorwaarden gesteld waaraan een werk moet voldoen, afhankelijk van de plaats, de bedoeling, de kostprijs, … wordt een ontwerp gemaakt en uitgevoerd in het gepaste materiaal. Soms wordt er gevraagd een kopie te maken van een antiek beeld.

De beschikbaarheid van het werk wordt aangeduid met een symbool: O = beschikbaar.

^boven


8. PORTRETTEN:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Van bij het begin van de beeldende kunst speelt het portret een grote rol, belangrijke personen lieten en laten zich op die manier “vereeuwigen”. Toch gebeurd het meer en meer dat mensen hun kinderen of hun ouders of zichzelf  laten beeldhouwen.

Een portret of buste is niet zomaar het kopiëren van iemands gezicht, maar veeleer het trachten te vatten van het karakter van de desbetreffende persoon, het is dan ook tijdlozer dan een foto.
(wat een momentopname is)

Daarom is het ook belangrijk dat de persoon zelf beschikbaar is om te poseren, dit kan zowel in mijn atelier als bij de desbetreffende persoon thuis (in dat geval worden wel verplaatsingskosten aangerekend). Ik gebruik ook fotomateriaal om verder te kunnen werken zonder “model”.
De poseer sessies duren ong. 3 uur en er zijn min. 4 en max. 6 sessies.

De prijs van een portret is natuurlijk afhankelijk van het materiaal en de techniek waarin het gemaakt wordt. Meestal wordt een portret eerst in klei geboetseerd waarna het nadien in gips wordt gegoten, eens men het gipsen voorbeeld heeft kan men het in brons of steen uitvoeren.

Ter informatie zet ik bij sommige van de portretten de huidige prijzen, de beelden zelf zijn uiteraard niet te koop omdat ze reeds in opdracht zijn uitgevoerd.

Wenst u meer te weten over de techniek van het maken, klik dan eens op technieken.

De portretten die in deze map worden getoond zijn levensgroot uitgevoerd tenzij anders staat aangegeven.

^boven


9. STEENHOUWERIJ:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Het ambachtelijk steenhouwen is een beroep dat in de verdrukking komt vanwege de recente ontwikkelingen op het vlak van automatisering, de steenhouwer, kappend met hamer en beitel zal weldra een beeld zijn dat tot het verleden behoort.

De metaalindustrie heeft destijds het smeden verdrongen, toch wordt het ambacht opnieuw aangeleerd en het smeden heeft een nieuwe functie gekregen. Er is terug meer vraag naar het warme ambachtelijk gemaakte, in tegenstelling tot het strakke functionele mechanische.

De werktijd voor manueel kapwerk moet per stuk worden ingeschat en berekend, wel voeg ik enkele richtprijzen toe aan sommige van de voorbeelden in deze map.

De beschikbaarheid van het werk wordt aangeduid met een symbool: O = niet beschikbaar, X = reeds verkocht, O = beschikbaar.

^boven


10. TOEGEPASTE ONTWERPEN:

KLIK HIER voor de fotogalerij.

Met toegepaste ontwerpen wordt hier bedoeld,  de ornamentiek, vormgeving of beeldhouwwerk dat toegepast is in een gebruiksvoorwerp. Het gebruiksvoorwerp zelf kan zowel een gebouw zijn als een juweel, een tafel of iets anders.

Van oudsher werden esthetische elementen in en op gebruiksvoorwerpen verwerkt, tegenwoordig design besteed meer aandacht aan de basisvorm van een voorwerp en minder of niet aan de versiering ervan.

De foto’s die in deze map worden getoond passen niet onder de thema’s van de andere mappen, omgekeerd kunnen foto’s uit sommige andere mappen perfect worden gerangschikt bij toegepaste ontwerpen.

^boven